Mesafeli Satış Sözleşmesi

GÜLEN KARADUMAN

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.choccom.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 2 – TARAFLAR:

2.1 – SATICI: Unvanı: GÜLEN KARADUMAN. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) Adresi: Siyavuşpaşa Mahallesi, Kavaklı Sokak 12/BBahçelievler#34188
İST 3400 • iSTANBUL info@choccom.com
+90 212 641 17 44 GÜLEN KARADUMAN.’ın Sanal Mağaza markasıdır.

* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

2.2 – ALICI: SATICI’ya ait www.choccom.com internet sitesine ve onun elektronik alışveriş sistemine üye olan ve/veya üye olmadan hızlı sipariş ve hızlı alışveriş yöntemiyle alışveriş yaparak bilgilerini sisteme kaydettiren kişi ve/veya kuruluştur. (ALICI bilgileri olarak, kişi veya kuruluşun siteye üye olurken ve/veya üye olmadan hızlı sipariş ve hızlı alışveriş yöntemiyle alışveriş yaparken siteye ve sisteme kaydettirmek suretiyle veya sipariş formuyla belirterek SATICI’ ya beyan ettiği bilgiler esas alınır.)

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN:

Malın / Ürünün / Hizmetin özellikleri – Cinsi ve türü – Miktarı – Marka/Modeli- Detayları – Fiyatı – Satış Bedeli – Teslimat bilgileri – Teslim edilebilecek kişiler – Fatura bilgileri – Ödeme şekli ve planı siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve sipariş formu ile fatura formunda belirtildiği gibidir. (Sipariş, ALICI tarafından gerekli tüm bilgilerinin eksiksiz olarak internet sitesine girilmesi ve ödenecek toplam tutarın SATICI’ ya ödenmesinden sonra SATICI tarafından yapılacak kontrollerin ardından sonlanmış olur.)

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER:

4.1 – www.choccom.com, GÜLEN KARADUMAN’nin e-ticaret sitesi ismidir. Site içerisinde adı geçen ürün, marka ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir. www.choccom.com internet adresi ve sanal mağazasında önceden bildiride bulunmaksızın site içeriğini, fiyatları ve benzeri bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

4.2 – www.choccom.com internet sitesine ve onun elektronik alışveriş sistemine üye olan ve/veya üye olmadan hızlı sipariş ve hızlı alışveriş yöntemiyle bilgilerini sisteme kaydettiren kişi ve/veya kuruluşlar ile Sitemizi kullanan tüm ziyaretçi ve üyelerimiz bu sözleşmede açıklanan tüm maddeleri kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca bir siparişin sonlanması ve/veya kesinleşmesi ve/veya gerçekleşmesi durumunda da ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

4.3 – ALICI, internet sayfasında istenilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. ALICI’ nın verdiği bilgilerde ALICI’ dan kaynaklanan sebeplerle olabilecek yanlışlık veya hatalar yüzünden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu bağlamda teslimat adresi ve bunun gibi bilgilerin yanlış verilmesi gibi sebeplerle meydana gelebilecek teslimat sorunlarından SATICI mesul değildir.

4.4 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, kargo ücreti ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

4.5 – www.choccom.com ‘dan kredi kartı ve banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Üç iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin ödemesinin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.

4.6 – Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

4.7 – Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

4.8 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Sitede ürünlerin altında yer alan “Aynı Gün Kargo” ibaresi, çalışma gün ve saatlerinde sipariş edilen bir ürünün 24 saat içerisinde kargoya verileceğini, “3 Günde Teslimat” ibaresi ise çalışma gün ve saatlerinde verilen Siparişinizin takip eden üç çalışma günü içerisinde kargoya verileceğini belirtmektedir.

4.9 – Teslimatlar yalnızca satıcı tarafından belirlenen kargo şirketleri veya satıcı dağıtım ağı ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Alıcı farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edemez. Alıcı sipariş paketini teslim alırken mutlaka kontrol etmeli hasarlı ve hatalı paketleri teslim almamalıdır. Paket teslim alındığı anda sipariş kargo yetkilisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılacaktır.

4.10 – Satılan ürünün hatalı olması veya taşıma sırasında paketin zarar görmesi ve sonucunda bu zararın tutanakla tespit edilerek ürünün alıcı tarafından teslim ALINMAMASI durumunda, kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyası ile birlikte en kısa zamanda SATICI’ya faks ile ve e-mail ile bildirilmelidir. En kısa sürede, ek bir ücret talep edilmeden, SATICI tarafından yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesi sağlanacaktır.

4.11 – Kargo ücretleri SATICI tarafından internet sitesinde belirtilir, alışveriş sırasında ve süreçlerinde Alıcı’nın tahmini olarak ne kadar kargo bedeli ödeyeceği bellidir.

4.12 – SATICI yapacağı kampanyalar vasıtasıyla Ürün, zaman dilimi yahut sipariş miktarı ve tutarı gibi kendi belirleyeceği çeşitli kriterlere göre ALICI’ dan kargo ücreti talep etmeme veya belli miktarlarda indirim gibi kararlar alabilir ve bunu internet sitesinde ilan edebilir. Bu yönde bir açıklama olduğu durumlarda ALICI, kargo bedelini ne kadar az ödeyeceğini veya hiç ödemeyeceğini yine internet sitesindeki alışveriş sırasında ve süreçlerinde görür.

4.13 – Sözleşme konusu ürünün ALICI’ ya veya bildirdiği kişiye teslimatı için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından imzalanmış ve satış bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde ALICI’ nın internet sitesine üye olması veya hızlı alışveriş sistemine kendisi ve siparişle ilgili bilgileri sisteme girmesi bu sözleşmeyi kabul etmesi ve imzalaması anlamına gelir.

4.14 – Herhangi bir nedenle ürün bedeli SATICI’ ya ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.15 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.16 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ‘ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.

4.17 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar veya teslimat süresini engelleyici herhangi bir neden ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi, ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. www.choccom.com satışta bulunan ürünlere ilişkin stok durumlarını tedarikçi firma stoklarından güncellemektedir. Elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünlerin gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre sipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, posta çeki ile yapılmışsa posta çeki hesabına iade, ödeme Banka Havalesi ile yapılmışsa müşterinin belirttiği bir banka hesabına geri havale edilir.

4.18 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.19 – SATICI, ilerleyen zaman içerisinde sitedeki ürünleri, fiyatları, teslimat koşullarını, ödeme seçeneklerini indirim ve kampanya seçeneklerini değiştirmeye, artırmaya, azaltmaya ya da kaldırmaya yetkilidir. Satışı yapılan tüm ürünlere KDV dahildir. Vergi hariç (Tax free) satış yapılmaz.

4.20 – SATICI internet sitesinden kullanıcılarına verdiği hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebeplerden; bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından; donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI:

5.1 – ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içerisinde hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına ve ürünü sebepsiz iade etme hakkına sahiptir.

5.2 – Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.

5.3 – Satıcı, tüketicinin cayma bildiriminin ve ürünün kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle yükümlüdür.

5.4 – Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE KULLANILAMAYACAĞI HALLER:

6.1 – ALICI’nın ürünü teslim almasından itibaren 7 günden fazla süre geçmiş ise Cayma hakkı kullanılamaz.

6.2 – ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ve niteliği itibari ile hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda bu mallarda cayma hakkı kullanılamaz.

6.3 – Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, özel üretim baskılı ürünler ve iç giyim ürünleridir..

6.4 – ALICI’nın Cayma hakkını kullanması için geçerli süre içinde SATICI’ya ürün fatura numarası, sipariş numarası ve iade sebebini belirten bir e-mail ya da faks göndermesi gerekir. SATICI bu e-mail ya da faksı aldıktan sonra ALICI’ya geri dönüp ürünün nereye ve nasıl iade edileceğini bildirecektir.

6.5 – Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma Hakkı kullanılarak iade edilen ürünler için kargo masrafı SATICI’ya aittir.

6.6 – Cayma hakkını kullanacak olan ALICI, satın almış ve teslim almış olduğu ürünü, orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış, eksilmemiş, tahrip edilmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış halde teslim alınan şekli ile iade edebilir. Orjinal kutusu / ambalajı ezilmiş, yırtılmış, bozulmuş, zarar görmüş, kirlenmiş, koli bandı yapıştırılmış, kargo etiketi veya kargo bandı yapıştırılmış, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi SATICI tarafından kesinlikle kabul edilmeyecek, ALICI’ya ürünün para olarak tutarı da iade edilmeyecektir, ödenmeyecektir.

6.7 – Sebepsiz caymaya konu olan satın alma ALICI tarafından Banka üzerinden kredi kartı ödemesi ile yapılmış ve onaylanmış ise, iade edilecek ürün veya ürünlerin TL tutarı, ilgili bankanın SATICI’nın alacağı tutara uyguladığı banka komisyon tutarı düşülmüş şekilde ALICI’ya ödenir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 7- İADE VE DEĞİŞİM ŞARTLARI:

7.1 – Süresi içerisinde kullanılabilecek cayma hakkı ve ayıplı/hatalı malların iade ve değişimi dışında herhangi bir başka şekilde ürün iadesi ve değişimi yapılamaz. İade ve değişim şartları bu iki halde geçerlidir.

7.2 – Arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir.

7.3 – ALICI, satın aldığı ürünün, hatalı/ayıplı çıkması durumunda bedel iadesini talep edebilir veya bedel iadesi talep etmek yerine aynı üründen yenisini talep edebilir. Bu durumda ALICI, SATICI’ya ürün bedeli iadesi veya yerine aynı üründen yeni biri ile değişim yapılması isteğini açıkça belirten bir yazıyla, e-mail veya faks yolu ile SATICI’ya ulaştırmalıdır. Fakat, yerine aynı ürünün yenisinin talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması için ürünün SATICI’nın stoklarında bulunması gerektiğinden, SATICI, ürünü yenisi ile değiştirmek yerine ürün bedelini geri ödeme (iade etme) hakkına sahiptir.

7.4 – Ayıplı/Hatalı Malların iadesinde, ALICI, ürünü, karşı ödemeli olarak gönderebilir. ALICI, hatalı ürünün iadesinde kendisine ürünü satın alırken teslimatı yapan kargo firmasını kullanmalıdır. Farklı bir kargo firmasıyla ödemeli gelen paket kesinlikle kabul edilmez.

7.5 – İade edilen ürün SATICI’ya ulaştıktan sonra öncelikli olarak İade bölümü tarafından incelenir, gerekirse ürünün yetkili servisine veya tedarikçi firmaya test etmeleri için gönderilir. İade için tüm şartlar sağlanıyorsa iade işlemi başlatılır. Bu işlemin süresi üç(3) ile yedi (7) gün arasında değişmektedir.

7.6 – Havale iadeleri, iade edilen ürün, iade bölümü tarafından incelendikten sonra beş(5) iş günü içinde, kredi kart iadeleri yedi(7) iş günü içinde yapılacaktır. Bankanın ALICI’nın kredi kartı iadelerini aynı gün içinde hesabına yansıtmaması durumunda, SATICI bu gecikmeden sorumlu tutulamaz.

7.7- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, özel üretim gerektiren baskılı ürünlerin değişimleri söz konusu değildir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret bakanlığınca idare edilene kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’ nın veya SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

ALICI, 4882 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Madde 9/A, ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği Madde 5 ve Madde 6 gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.